Nimi Amet
Martti Samolberg juhataja
Eleri Aitman kunstiline juht
Lembit Kirsipu helitehnik